Du skal logge ind for at skrive en note

AT giver dig alle de redskaber du behøver til almen studieforberedelse.

Du skal logge ind for at skrive en note

Det får du adgang til

 • Videnskabsteori og argumentationsteori
 • De tre hovedområders empiri og metode
 • Fagenes metoder
 • Tip til lærere og elever
 • 2 videoklip
 • 50 interaktive opgaver
 • 5 AT-forløb
 • 45 illustrationer
 • ca. 240 sider

Forfattere

 • Hanne Hautop Lund
 • Line Holst
 • Marlene Balleby
 • Henrik Adrian
 • Jacob S. Bendtsen
 • Anders Damsgaard
 • Marianne Dideriksen
 • Gitte Frølich
 • Niels Søren Hansen
 • Niels C. Hartling
 • Finn Høghøj
 • Henrik Jagd
 • Ole Schultz Larsen
 • Henrik Madsen
 • Christian Munch-Hansen
 • Terese Nielsen
 • Margit Nordskov Nielsen
 • Mimi Olsen
 • Asbjørn Petersen
 • Mads Rangvid
 • Mimi Sørensen
 • Johanne Winding
 • Agnes Witzke

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: Tina Dickow: Ole Frederiksen/Polfoto; Tog i fart: Shutterstock/Jean Schweitzer; Robot: Shutterstock/Sarah Holmlund

Du skal logge ind for at skrive en note

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-2304-1

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2010.

Du skal logge ind for at skrive en note

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761623041. Copyright forfatterne og Systime A/S 2010