Du skal logge ind for at skrive en note

Jannick i gang med at lave feltarbejde i naturgeografi.

© ScienceTalenter

Jannick i gang med at lave feltarbejde i naturgeografi.

© ScienceTalenter
Du skal logge ind for at skrive en note
  • Hvordan laver man eksperimenter i fysik?
  • Hvad er en betydningsanalyse i musik?
  • Hvordan beviser man en matematisk teori?
  • Hvad er forskellen på en nykritisk analysemetode og en postmoderne analysemetode i dansk?
  • Hvordan indsamles materiale til en samfundsfaglig undersøgelse?
  • Hvordan skal man gribe den historiske kildekritik an?
  • Hvordan kommer den kvalitative metode til udtryk i faget idræt?

Disse og mange andre spørgsmål kan du finde svar på i dette kapitel, som omhandler fagenes metoder.

De enkelte fags metoder er beskrevet i alfabetisk ordnede opslag:

For hvert fag præsenteres i en kort og overskuelig form de vigtigste metoder, der kan komme i spil i forbindelse med eksamen i almen studieforberedelse. Du kan også finde fagenes centrale teorier præsenteret i overskuelig form i fremhævede faktabokse.

Du skal logge ind for at skrive en note

Ved eksamen i almen studieforberedelse er det vigtigt, at man kan redegøre for de metoder, man har anvendt i sit arbejde, og hvordan man helt konkret har anvendt dem i forhold til en given tekst, et bestemt forsøg, en statistisk undersøgelse eller lignende.

Når man vælger en bestemt metode, betyder det også, at man fravælger andre tilgange til materialet. Valget af metode kan derfor have afgørende betydning for resultatet af arbejdet.

Du skal logge ind for at skrive en note

HUSK: I almen studieforberedelse arbejder man med fagenes metoder i forhold til den konkrete sag, man er i gang med at undersøge.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761623041. Copyright forfatterne og Systime A/S 2010