Du skal logge ind for at skrive en note

Af Line Holst

I gymnasiet inddeles fagene i tre hovedområder: Det humanvidenskabelige/det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige hovedområde.

De tre hovedområder er karakteriseret ved deres empiri, idet kulturen er humanvidenskabernes empiri, naturen er naturvidenskabernes empiri, og samfundet er samfundsvidenskabernes empiri.

Trods fælles empiri er der stor forskel på fagene inden for de enkelte hovedområder, og mange syntes måske også, at der er temmelig langt mellem fag som fx astronomi og naturgeografi.

Når man nu alligevel inddeler fagene i de tre hovedområder, skyldes det, at man inden for de enkelte hovedområder anvender samme metode(r) til at opnå velbegrundet viden om enten naturen, kulturen eller samfundet.

Nu er det imidlertid sådan, at man inden for nogle fag anvender metoder fra flere forskellige hovedområder. Det betyder også, at nogle fag - i forbindelse med almen studieforberedelse - kan tilhøre mere end ét hovedområde.

Historie er et fag, hvor man både anvender humanvidenskabelig og samfundsvidenskabelig metode. I forbindelse med almen studieforberedelse er det derfor arbejdsmetoden, der definerer, om faget historie tilhører det humanvidenskabelige eller det samfundsvidenskabelige hovedområde.

Psykologi er metodemæssigt endnu mere vidtfavnende end historie. Inden for de psykologiske discipliner er der nemlig stor forskel på, om man anvender humanvidenskabelig, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig metode.

Eksempel 6.1

I psykoanalysen arbejder man ud fra en humanvidenskabelig metode, i neuropsykologi arbejder man ud fra en naturvidenskabelig metode, og i socialpsykologien arbejder man ud fra en samfundsvidenskabelig metode.

I at-eksamen skal man ofte arbejde fag fra hvert sit hovedområde. Vælger man psykologi som det ene fag, er det derfor vigtigt, at man er bevidst om den psykologiske disciplins metode, så man får placeret faget inden for det korrekte hovedområde.

I de efterfølgende afsnit kan du læse mere om den empiri og de metoder, der er fælles for de enkelte hovedområder.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761623041. Copyright forfatterne og Systime A/S 2010