Du skal logge ind for at skrive en note

Af Line Holst

Videnskabsteori er teoretiske betragtninger over videnskaben, og videnskabsteori er dermed en disciplin, der beskæftiger sig med samtlige videnskaber: naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Videnskabsteori blev først en selvstændig disciplin i 1930'erne og er derfor en relativt ung disciplin sammenlignet med eksempelvis filosofien, der har rødder helt tilbage i det antikke Grækenland.

I dag går videnskabsteori ofte under betegnelsen Science Studies, og selv om videnskabsteori er en selvstændig disciplin inden for filosofi, er det en disciplin, der foregår i farvandet mellem filosofi og sociologi. Helt generelt må videnskabsteori dog siges at være en akademisk disciplin, da dens genstandsområde er de enkelte fagvidenskabers teorier, modeller og empiri. Videnskabsteori har en central rolle i almen studieforberedelse, da et af de AT-faglige mål består i at:

anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter.

Videnskabsteoriens mål er groft sagt at kortlægge, hvordan man finder frem til velbegrundet viden - videnskabelig viden - og sikre sig, at videnskaben bevæger sig fremad. Men der er forskellige opfattelser af, hvordan man finder frem til velbegrundet viden, og forskellige opfattelser af, hvad der menes med dét, at videnskaben bevæger sig fremad.

Man kan sammenligne videnskabsteori med politik, for på samme måde, som politikernes vision er at skabe det bedst mulige samfund, er videnskabsteoretikernes vision at undersøge, hvordan man finder frem til velbegrundet viden. De politiske partier er imidlertid rygende uenige om, hvori det bedste samfund består, og dermed også rygende uenige om vejen derhen. På samme måde er videnskabsteoretikerne langt fra enige om, hvordan man finder frem til velbegrundet viden, og de er heller ikke enige om, hvad det vil sige, at videnskaben bevæger sig fremad.

Der er mange videnskabsteoretikere, der har haft stor indflydelse på samtidens videnskabsteori, og i dette kapitel præsenteres nogle af de mere indflydelsesrige videnskabsteoretikere og deres videnskabsteoretiske positioner.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761623041. Copyright forfatterne og Systime A/S 2010