ISBN: 9788761623041. Copyright forfatterne og Systime A/S 2010