Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Udgangspunktet for en god mundtlig eksamen i almen studieforberedelse og en god synopsis er

 • en god sag
 • en god problemformulering

Altså: start med at finde en sag , det kunne være interessant at vide mere om og at gå i dybden med.

Arbejdet med at udforme problemformuleringen foregår typisk ad flere omgange og bliver mere og mere præcist, efterhånden som man går i dybden med sit emne.

Det er en fordel, hvis man er i stand til at formulere sin problemformulering som et spørgsmål, man gerne vil have svar på, eller som et statement, man vil forholde sig til.

En problemformulering skal være kort og præcis. Den skal fokusere på den sag, eleven har valgt at arbejde med. Når man udarbejder sin problemformulering, skal man være opmærksom på:

 1. Er sagen tilstrækkeligt præcist formuleret?
 2. Lægger problemformuleringen op til, at man skal bruge begge sine fag?
 3. Giver problemformuleringen mulighed for at arbejde med problemstillinger på forskellige taksonomiske niveauer?
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Problemformuleringen afgrænser det mål, projektet skal nå - eller det problem, projektet skal løse. Det kan fx være

 • noget, man undrer sig over
 • en konflikt mellem standpunkter eller handlinger
 • en regel eller fordom, man synes burde ændres
 • noget, man kunne tænke sig at blive klogere på

Pas på med problemformuleringer, der er

 • rene dispositioner
 • opbygget efter (Blooms) taksonomiske niveauer
 • for brede og udspecifikke
 • uden fokus
Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Problemformuleringen som et spørgsmål

Det er en god ide, hvis problemformuleringen kan udformes som et enkelt spørgsmål. Herved tvinges man til at stille skarpt på sagen, og det bliver lettere at lave en god konklusion. Konklusionen skal selvfølgelig være et svar på det stillede spørgsmål.

Nedenfor ses en række eksempler på problemformuleringer:

Eksempel 1.1:

Emne: Fremtiden - visioner og forudsigelser

Sag: Robotfodbold

Robotforskere fra hele verden har en teknologisk vision om, at de i 2050 kan stille med et robothold, der kan besejre verdensmestrene i fodbold.

Fag: Matematik (naturvidenskab) og idræt (humanvidenskab)

Problemformulering: Vil man kunne erstatte fodboldspillere med robotter?

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel 1.2:

Emne: Den kolde krig

Sag: Rumkapløbet

Fag: Fysik (naturvidenskab) og historie (humanvidenskab)

"We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not becauce they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challange is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win, and the others, too." (John. F. Kennedy, 12. sept. 1962)

Problemformulering: Hvorfor lykkedes det for amerikanerne at sende en mand til månen?

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel 1.3:

Emne: Global opvarmning

Sag: Klimamodeller

Fag: Matematik (naturvidenskab) og dansk (humanvidenskab)

Klimamodeller bygger på forskellige forudsætninger og er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Problemformulering: Hvad afgør, hvilke klimascenarier der vinder frem i den offentlige debat?

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Problemformuleringen som et statement

Nogle gange kan det være svært at stille et spørgsmål, som lægger op til et ikke-indlysende svar. I sådanne tilfælde kan man forsøge at opstille et statement, som man vil be- eller afkræfte.

Nedenfor ses et par problemformuleringer af denne type:

Eksempel 1.4:

Emne: Krig, medier og teknologi

Sag: Krig på formler

I 1916 offentliggjorde Lacherster en artikel, hvori han ved hjælp af differentialligninger var i stand til at afgøre udfaldet af forskellige historiske slag alene ud fra parametre så som hærens størrelse og styrketal.

Fag: Matematik (naturvidenskab) og historie (humanvidenskab)

Problemformulering: Man kan forklare udfaldet af slaget ved Trafalgar vha. simple matematiske beregninger.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Eksempel 1.5:

Emne: Månelandingen

Sag: Månelandingen - har den overhovedet fundet sted?

Fag: Fysik (naturvidenskab) og dansk (humanvidenskab)

Konspirationsteorier siger, at NASA snød hele verden i juli 1969, og at månelandingen, som den blev transmitteret i TV over hele Verden, bare var optaget i et filmstudie.

Problemformulering: Månelandingen har aldrig fundet sted.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

Problemformulering med innovation

Ved AT-eksamen 2014 vil det være muligt at lave en opgave, hvor fokus ligger på innovation. En opgave, hvori innovation indgår, indeholder – udover den sag eller det problem, der undersøges – et muligt løsningsforslag. Man skal således inddrage ideer til problemløsning, der kan bruges i en konkret situation.

Nedenfor ses et par problemformuleringer af denne type.

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

EKSEMPEL 1.6:

Emne: Luftrensning

Sag: Luftrensning af grisestalde

Fag: Kemi og erhvervsøkonomi

Problemformulering: Hvorledes vil det være muligt at rense luften fra en grisestald på økonomisk og miljømæssig ansvarlig måde?

Note
Du skal logge ind for at skrive en note

EKSEMPEL 1.7:

Emne: Branding

Sag: Branding af kommunale politikere

Fag: Dansk og samfundsfag

Problemformulering: Hvordan kan politikere bedst muligt brande sig selv i forhold til unge vælgere? Hvilke nye tiltag kan man foreslå til næste valg?

Note
Du skal logge ind for at skrive en note